• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

LRN B1

LRN B2

LRN C1

LRN C2

ΓΙΑΤΙ LRN?

Σας ανησυχεί η επίδοση των μαθητών σας;
Στις εξετάσεις LRN, οι μαθητές σας έχουν το μέγιστο ποσοστό επιτυχίας. Δηλώστε τους με εμπιστοσύνη.

ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LRN:

 • Είναι αναγνωρισμένες από το Ofqual και το ΑΣΕΠ από το 2015.
 • Είναι προσιτές, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες, ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ.
 • Έχουν βάση σε ΟΛΑ τα Levels 50%.
 • Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.
  • Καινοτομία: Το Listening section 3 σε ΟΛΑ τα Levels ακούγεται και 3η φορά.
  • Καινοτομία: To Writing Section 1, Task 1 έχει το ίδιο θέμα με το Listening Section3.
 • Τα Tasks στο Writing συνοδεύονται από ιδέες.
 • Τα 2 Tasks του Writing που γράφουν οι Υποψήφιοι ευνοούν την καλύτερη απόδοση και βαθμολογία.
 • Οι Υποψήφιοι προβάλλουν τις καλύτερες επιδόσεις τους, που συνήθως έχουν στο Listening, Writing, Speaking.
 • Τα Reading and Use συμψηφίζονται σε κοινό βαθμό.
 • Ευνοϊκές και για το Level C2.
 • Είναι απλές και οδηγούν τους μαθητές ευκολότερα στην επιτυχία.
 • Ο χρόνος για τις Εξετάσεις είναι ενιαίος χωρίς διαλείμματα και περισσότερο από επαρκής.
 • Οι Υποψήφιοι ΟΛΩΝ των Επιπέδων εξετάζονται σε όλες τις δεξιότητες του γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Ευνοϊκές και για Υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Καινοτομία: Θεσπίσαμε τη ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ.
 • Οι Εξετάσεις διεξάγονται Ιανουάριο και Ιούνιο.
 • ΔΩΡΕΑΝ Πλούσιο Υποστηρικτικό Υλικό.
 • Καινοτομία: Θεσπίσαμε τον Προσωπικό Σύμβουλο Εξετάσεων, για στήριξη και συνεχή Επικοινωνία.
 • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν χρειάζεται να γράφουν τις διευθύνσεις των μαθητών τους στις δηλώσεις συμμετοχής και να δίνουν προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα.