• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ JUNE 2023 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ JUNE 2023 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων 800 533 Esolnet Hellas

Το πρόγραμμα των Γραπτών Εξετάσεων LRN & Awards International στις
10 Ιουνίου 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

LRN 10 Ιουνίου
LRN Β1: 09.00-11.30
LRN C1: 09.00-12.00

LRN B2: 13.00-15.30
LRN C2: 17.00-20.15

AWARDS 10 Ιουνίου
LEVEL 1: 09.00-10.00
LEVEL 2: 09.00-10.00
LEVEL 3: 10.30-11.45
LEVEL A1: 16.00-18.00
LEVEL A2: 18.30-20.30

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και τις ώρες Προφορικών Εξετάσεων θα βρείτε στο Δελτίο Υποψηφίου όταν θα γίνει διαθέσιμο.

Το πρόγραμμα των Γραπτών Εξετάσεων LRN της 1 Ιουλίου 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

LRN 1 Ιουλίου
LRN B2: 10.00-12.30
LRN C2: 14.00-17.15

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και τις ώρες Προφορικών Εξετάσεων θα βρείτε στο Δελτίο Υποψηφίου όταν θα γίνει διαθέσιμο.