• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Γιατί Εξετάσεις LRN;

ΕΞΥΠΝΕΣ

Βάση σε όλα τα Levels 50%.

Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα SKILLS χωρίς προϋποθέσεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.

Καινοτομία του LRN: Το Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά.
Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα του Task 1 του Writing Section 1.

Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.

Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.

ΦΙΛΙΚΕΣ

Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.

Ευνοϊκές και για το Level C2.

Στόχος η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ: