• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

LRN B2

155€

Το LRN EXAM είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Το LRN EXAM αποτελείται από :

Skills
Parts
Marks B2
1. Listening
3 Sections
20
2. Writing
2 Sections
20
3. Reading and Use
4 Sections
20
4. Speaking
3 Sections
20
 
 
Total 80

To Listening του LRN EXAM αποτελείται από :

Listening Section 1: (9 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 9 µικροί διάλογοι, 9 ερωτήσεις
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Listening Section 2: (6 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 3 λίγο μεγαλύτεροι διάλογοι
 • Δύο ερωτήσεις ο κάθε διάλογος
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Listening Section 3: (5 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 1 κείμενο με θέμα Friendly Letter
 • 5 ερωτήσεις
 • 1 βαθμό η κάθε ερώτηση

Καινοτομία

σε όλα τα Levels το Listening Section 3 ακούγεται και 3η φορά σε συνδυασμό με το Writing, Section 1, Task 1.

Το WRITING του LRN EXAM αποτελείται σε ΟΛΑ τα Επίπεδα από 2 Sections.

Στο Writing Section 1, Task 1 οι υποψήφιοι γράφουν υποχρεωτικά το θέµα που άκουσαν στο  Listening Section 3. Το θέμα του Listening Section 3 και το Writing Section 1, Task 1 είναι ένα Friendly Letter.

Στο Writing Section 2 υπάρχουν 3 επιλογές.

 • Άλλο ένα Friendly Letter (συνοδεύεται από ιδέες)
 • Story
 • Essay (συνοδεύεται από ιδέες)

Τα Writing του LRN EXAM προσφέρουν ευκαιρία στους υποψήφιους για καλύτερη βαθµολογία.
Number of words of Writing EXAM

Levels
1o Task
2o Task
B2
100-120
120-170

Το READING AND USE του LRN EXAM είναι µαζί και µοιράζονται τη βαθµολογία.

 Το Reading αποτελείται από:

Section 1:1 κείµενο, 8 ερωτήσεις ( ½ βαθµό η κάθε µια)
Section 2: 2 µικρά κείµενα με κοινό θέμα
 1ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
2ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
Σύνολο ερωτήσεων 15, η κάθε ερώτηση παίρνει ½ βαθµό.

Tο USE  αποτελείται από:

Section 3:15 multiple choice ερωτήσεις γραµµατικής, 1/2 βαθµό η κάθε ερώτηση.
Section 4: κείµενο fill in µε 10 multiple choice ερωτήσεις , ½ βαθµό η κάθε ερώτηση.
 
Σύνολο  βαθµολογίας Reading and Use: 15 + 25 = 40 : 2 = 20 marks

συµψηφισµός του Reading and Use ευνοεί την καλύτερη βαθµολογική απόδοση των υποψηφίων.

Στο SPEAKING του LRN EXAM συµµετέχουν : 2 Candidates, 1 Examiner.

Στο SPEAKING του LRN EXAM συµµετέχουν : 2 Candidates, 1 Examiner.

Διάρκεια Speaking: 14 – 16 λεπτά.

Ανάλυση των 3 Sections:

 • Section 1: Warm up questions
 • Section 2: Candidates talk on 1 of the 5 topics they have chosen and prepared.
 • Section 3: Candidates respond to a question related to Section 2; points are given for them to use.

To Speaking Section 2 του LRN EXAM αποστέλλεται για προετοιµασία 2 εβδοµάδες πριν από τις προφορικές εξετάσεις. Προϋποθέτει την προετοιµασία 1 από τα 5  θέµατα που αποστέλλονται.

Οι 2 υποψήφιοι που εξετάζονται στο Speaking είναι δυνατόν να έχουν επιλέξει το ίδιο θέµα.

Καινοτομία: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.