• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Awards International Level A1

Το AWARDS INTERNATIONAL είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες.

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 70

1 ΒΑΘΜΟΣ για κάθε σωστή απάντηση

GOLD DISTINCTION: Στους Υποψηφίους των AWARDS INTERNATIONAL με Επιτυχία 100%
απονέμεται Gold Distinction και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των AWARDS INTERNATIONAL έως και το LEVEL Β1 LRN.

Listening (20 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 1- 10)
Άκουσε 5 μικρούς διαλόγους και διάλεξε τη σωστή απάντηση.
Υπάρχουν 2 ερωτήσεις για κάθε διάλογο.

Part 2 (Ερωτήσεις 11-20)
Άκουσε μια ραδιοφωνική συζήτηση και επέλεξε αν οι προτάσεις, που ακολουθούν, είναι Σωστές ή λάθος.

Reading (15 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 21-27)
Διάβασε το κείμενο και επίλεξε Σωστό ή Λάθος για τις προτάσεις 21-23 και τη σωστή απάντηση για τις προτάσεις 24-27.

Part 2 (Ερωτήσεις 28-35)
Διάβασε το κείμενο και επίλεξε Σωστό ή Λάθος για τις προτάσεις 28-32 και τη σωστή απάντηση για τις προτάσεις 33–35.

Use of English (35 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 36-45)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις Γραμματικής).

Part 2 (Ερωτήσεις 46-55)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις Λεξιλογίου).

Part 3 (Ερωτήσεις 56-65)
Συμπλήρωσε το κείμενο επιλέγοντας τη σωστή λέξη που λείπει.

Part 4 (Ερωτήσεις 66-70)
Ολοκλήρωσε τις προτάσεις της στήλης Α διαλέγοντας τη σωστή πρόταση της στήλης Β.

Writing (70-90 λέξεις)
TASK A: STORY
TASK B: STORY

  • Διάλεξε και γράψε ΕΝΑ από τα δύο θέματα.
  • Δες τις εικόνες και χρησιμοποίησε όλες τις λέξεις που δίνονται για να γράψεις μια
    ιστορία.
  • Πρόσθεσε όποιες άλλες λέξεις θέλεις.