• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Awards International Level A1

33.00€

Το AWARDS INTERNATIONAL είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες.

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 70

1 ΒΑΘΜΟΣ για κάθε σωστή απάντηση

GOLD DISTINCTION: Στους Υποψηφίους των AWARDS INTERNATIONAL με Επιτυχία 100%
απονέμεται Gold Distinction και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των AWARDS INTERNATIONAL έως και το LEVEL Β1 LRN.

Listening (20 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 1- 10)
Άκουσε 5 μικρούς διαλόγους και διάλεξε τη σωστή απάντηση.
Υπάρχουν 2 ερωτήσεις για κάθε διάλογο.

Part 2 (Ερωτήσεις 11-20)
Άκουσε μια ραδιοφωνική συζήτηση και επέλεξε αν οι προτάσεις, που ακολουθούν, είναι Σωστές ή λάθος.

Reading (15 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 21-27)
Διάβασε το κείμενο και επίλεξε Σωστό ή Λάθος για τις προτάσεις 21-23 και τη σωστή απάντηση για τις προτάσεις 24-27.

Part 2 (Ερωτήσεις 28-35)
Διάβασε το κείμενο και επίλεξε Σωστό ή Λάθος για τις προτάσεις 28-32 και τη σωστή απάντηση για τις προτάσεις 33–35.

Use of English (35 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 36-45)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις Γραμματικής).

Part 2 (Ερωτήσεις 46-55)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις Λεξιλογίου).

Part 3 (Ερωτήσεις 56-65)
Συμπλήρωσε το κείμενο επιλέγοντας τη σωστή λέξη που λείπει.

Part 4 (Ερωτήσεις 66-70)
Ολοκλήρωσε τις προτάσεις της στήλης Α διαλέγοντας τη σωστή πρόταση της στήλης Β.

Writing (70-90 λέξεις)
TASK A: STORY
TASK B: STORY

  • Διάλεξε και γράψε ΕΝΑ από τα δύο θέματα.
  • Δες τις εικόνες και χρησιμοποίησε όλες τις λέξεις που δίνονται για να γράψεις μια
    ιστορία.
  • Πρόσθεσε όποιες άλλες λέξεις θέλεις.