• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Awards International Level 2

Το AWARDS INTERNATIONAL είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα.

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 40

1 ΒΑΘΜΟΣ για κάθε σωστή απάντηση

GOLD DISTINCTION:Στους Υποψηφίους των AWARDS INTERNATIONAL με Επιτυχία 100%
απονέμεται Gold Distinction και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των AWARDS INTERNATIONAL έως και το LEVEL Β1 LRN.

Reading (15 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 1-5)
Διάβασε τις προτάσεις και διάλεξε τη σωστή εικόνα.

Part 2 (Ερωτήσεις 6-10)
Διάβασε τις προτάσεις και διάλεξε τη σωστή εικόνα.

Part 3 (Ερωτήσεις 11-15)
Διάβασε το κείμενο και επίλεξε Σωστό ή Λάθος.

Use of English (25 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 16-25)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις γραμματικής).

Part 2 (Ερωτήσεις 26-35)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις λεξιλογίου).

Part 3 (Ερωτήσεις 36-40)
Συμπλήρωσε το κείμενο επιλέγοντας τη λέξη που λείπει.