• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Awards International Level 3

Το AWARDS INTERNATIONAL είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λεπτά.

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 50

1 ΒΑΘΜΟΣ για κάθε σωστή απάντηση

GOLD DISTINCTION:Στους Υποψηφίους των AWARDS INTERNATIONAL με Επιτυχία 100%
απονέμεται Gold Distinction και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των AWARDS INTERNATIONAL έως και το LEVEL Β1 LRN.

Listening (10 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 1-5)
Άκουσε τους διαλόγους και διάλεξε την σωστή εικόνα.

Part 2 (Ερωτήσεις 5-10)
Άκουσε 5 μικρούς διάλογους και διάλεξε Σωστό ή Λάθος για τις προτάσεις 1- 5.

Reading (10 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 11-15)
Διάβασε το κείμενο και διάλεξε Σωστό ή Λάθος.

Part 2 (Ερωτήσεις 16-20)
Διάβασε το κείμενο και διάλεξε τη σωστή εικόνα για κάθε πρόταση.

Use of English (30 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 21-30)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις γραμματικής).

Part 2 (Ερωτήσεις 31-40)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις λεξιλογίου).

Part 3 (Ερωτήσεις 41-45)
Συμπλήρωσε το κείμενο διαλέγοντας τη σωστή απάντηση.

Part 4 (Ερωτήσεις 46-50)
Συμπλήρωσε τις προτάσεις της στήλης Α με τη σωστή πρόταση από τη στήλη Β.