• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

LRN B1

Το LRN EXAM είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Το LRN EXAM αποτελείται από :

Skills
Parts
Marks B1
1. Listening
3 Sections
20
2. Writing
2 Sections
20
3. Reading and Use
4 Sections
20
4. Speaking
3 Sections
20
 
 
Total 80

To Listening του LRN EXAM B1 ή B2 αποτελείται από :

Section 1: (9 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 9 µικροί διάλογοι
 • 9 ερωτήσεις
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Section 2: (6 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 3 λίγο μεγαλύτεροι διάλογοι
 • Δύο ερωτήσεις ο κάθε διάλογος
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Section 3: (5 marks)

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 1 κείμενο με θέμα Friendly Email
 • 5 ερωτήσεις
 • 1 βαθμό η κάθε ερώτηση

Καινοτομία

 • Το Listening Section 3 ακούγεται και φορά και συνδυάζεται με το Writing Section 1, Task 1.
 • Το θέμα του Listening Section 3, είναι όμοιο με το θέμα του Writing Section 1, Task 1.
 • Οι Υποψήφιοι κρατούν σημειώσεις ενώ ακούνε για 3η φορά το Listening Section 3.
 • Οι σημειώσεις αυτές είναι απαραίτητες γιατί βοηθούν στη σύνθεση ενός πολύ καλού κειμένου.
 • Οι σημειώσεις δεν βαθμολογούνται.

Το WRITING του LRN EXAM B1 αποτελείται από 2 Sections:

Section 1, Task 1 (10 marks)

Eίναι πάντα ένα Friendly Email και το θέμα του είναι όμοιο με το
θέμα του Section 3 του Listening.

 • To Task 1 είναι υποχρεωτικό και οι Yποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να το αναπτύξουν με βάση τις σημειώσεις που κρατούν όταν ακούνε για φορά το Section 3 του Listening.
 • Oι σημειώσεις δεν βαθμολογούνται, όμως είναι απαραίτητες για τους εξής λόγους:
  1. Δεν κινδυνεύουν οι Yποψήφιοι να βγουν εκτός θέματος.
  2. Έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν το σχεδιάγραμμα, ιδέες, λεξιλόγιο, γραμματική (κατά τη διάρκεια του Listening, αλλά και μετά).
 • Οι σημειώσεις βοηθούν στη σύνθεση ενός πολύ καλού κειμένου στο Writing Section 1, Task 1.

Section 2, Tasks 2,3,4 (10 marks)
Oι Yποψήφιοι επιλέγουν ένα από τα 3 Tasks:

 • Άλλο ένα Friendly Email (συνοδεύεται από ιδέες)
 • Story
 • Essay (συνοδεύεται από ιδέες)

Τα 2 Writing Tasks του LRN EXAM προσφέρουν την ευκαιρία στους Yποψηφίους για καλύτερη βαθµολογία. Ο συμψηφισμός ενός πολύ καλού Writing στο Section 1, Task 1 με το Writing Section 2 οδηγεί ένα μεγάλο ποσοστό Υποψηφίων στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο Writing γενικά, όπως έχει αποδειχτεί από τα στατιστικά στοιχεία μας.

Number of words of the Writing Exam

Level
Section 1
Section 2
B1
90-110
110-150

Το READING και το USE του LRN EXAM B1 είναι µαζί και µοιράζονται τη βαθµολογία.

Το Reading αποτελείται από 2 Sections:

Section 1:1 κείµενο, 8 ερωτήσεις ( 1/2 βαθµό η κάθε µια)
Section 2: µικρά κείµενα με κοινό θέμα
 1ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
2ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
Σύνολο ερωτήσεων 15, η κάθε ερώτηση παίρνει 1/2 βαθµό.

Tο USE  αποτελείται από 2 Sections:

Section 3:15 multiple choice ερωτήσεις γραµµατικής, 1/2 βαθµό η κάθε ερώτηση.
Section 4: κείµενο fill in µε 10 multiple choice ερωτήσεις , 1/2 βαθµό η κάθε ερώτηση.
 
Σύνολο ερωτήσεων Reading and Use: 15 + 25 = 40 : 2 = 20 βαθμοί

συµψηφισµός του Reading and Use ευνοεί την καλύτερη βαθµολογική απόδοση των Υποψηφίων.

Στο SPEAKING του LRN EXAM συµµετέχουν : 2 Candidates, 1 Examiner.

Στο Speaking του LRN EXAM Β1 συµµετέχουν : 2 Υποψήφιοι
και 1 Εξεταστής.
Διάρκεια: 14 – 16 λεπτά.

Το Speaking αποτελείται από 3 Sections:

 • Section 1: Ερωτήσεις προθέρμανσης (Warm up questions)
 • Section 2: Οι Υποψήφιοι μιλούν για 1 από τα 5 θέματα
  που έχουν επιλέξει και προετοιμάσει.
 • Section 3: Οι Υποψήφιοι απαντούν σε μία ερώτηση που σχετίζεται με το θέμα που ανέπτυξαν στο Section 2. Δίνονται κάποιες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
 • Δύο εβδομάδες πριν τις προφορικές εξετάσεις αποστέλλονται 5 θέματα που εξετάζονται στο Section 2 του Speaking. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να προετοιμάσει μόνο 1 από τα 5 θέµατα.
 • Οι 2 Υποψήφιοι που εξετάζονται στο Speaking είναι δυνατόν να έχουν επιλέξει το ίδιο θέμα.

Καινοτομία

Το Syllabus του Speaking για τις εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.