• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Awards International Level 1

Το AWARDS INTERNATIONAL είναι ενιαίο. Δίνεται όλο µαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί.

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα.

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 30

1 ΒΑΘΜΟΣ για κάθε σωστή απάντηση

GOLD DISTINCTION:Στους Υποψηφίους των AWARDS INTERNATIONAL με Επιτυχία 100% απονέμεται Gold Distinction και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο επόμενο Επίπεδο των AWARDS INTERNATIONAL έως και το LEVEL Β1 LRN.

Reading (10 marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 1-5)
Κοίτα τις εικόνες και επίλεξε Σωστό ή Λάθος

Part 2 (Ερωτήσεις 6-10)
Αντιστοίχισε τις προτάσεις με τις σωστές εικόνες.

Use of English (20 Marks)

Part 1 (Ερωτήσεις 11-20)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις γραμματικής).

Part 2 (Ερωτήσεις 21-25)
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (ερωτήσεις λεξιλογίου).

Part 3 (Ερωτήσεις 26-30)
Συμπλήρωσε το κείμενο επιλέγοντας τη λέξη που λείπει.