• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Όροι Διαγωνισμού

LRN – 6ος Μεγάλος Διαγωνισμός! Κέρδισε 1 Υποτροφία Πιστοποίησης Αγγλικών LRN Επιπέδου B2 ή C2 από την Esolnet Hellas.

Για τη συμμετοχή σου στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνεις:

 • Like στην σελίδα μας στο Facebook.
 • Κοινοποίηση (Share) τον διαγωνισμό μας.
 • 1 Σχόλιο στο post του διαγωνισμού (κατά προτίμηση με το Επίπεδο για το οποίο θέλεις να συμμετάσχεις στις εξετάσεις, B2 ή C2).

………………………………………………………………………………………………………

30 Τυχεροί/Τυχερές ηλικίας 18 και άνω θα Κερδίσουν από 1 Υποτροφία LRN για τις Εξετάσεις στις 23 Ιανουαρίου 2021 για τα Επίπεδα B2 και C2!

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και Ofqual!

Τα διαδικτυακά εργαλεία του Διαγωνισμού και την εν γένει παρακολούθησή του επιμελείται η εταιρεία «Pixel Up».

Όροι διαγωνισμού:

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «ESOLNET HELLAS ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Καρπάθου αριθμός 14 και εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη εφεξής Esolnet Hellas, διεξάγει Διαγωνισμό, στα πλαίσια του οποίου Τριάντα (30) Νικητές 18 και άνω θα κερδίσουν από 1 Υποτροφία Πιστοποίησης Αγγλικών LRN στα Επίπεδα B2 ή C2 για την Εξεταστική Περίοδο στις 23 Ιανουαρίου 2021.
 2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 3 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59 μ.μ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
  (3.1.) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με τα εκτιθέμενα κατωτέρω στον όρο 5.
  (3.2.) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Esolnet Hellas, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοί τους.
  (3.3.) Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει κατά τα ανωτέρω, εφόσον είναι ο τυχερός του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του δικαιώματος να λάβει την Υποτροφία και τη θέση του θα παίρνει ο επόμενος επιλαχών.
  (3.4.) Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες, ούτε και απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος
 3. Δώρο του Διαγωνισμού: Συνολικά Τριάντα (30) Υποτροφίες(1 για κάθε νικητή) Πιστοποίησης Αγγλικών LRN στα Επίπεδα B2 ή C2 για την Εξεταστική Περίοδο της 23ης Ιανουαρίου 2021.
 4. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν LIKE στο Facebook page της Esolnet Hellas, SHARE το Post του Διαγωνισμού και 1 φορά COMMENT το Επίπεδο που επιθυμούν να δώσουν Εξετάσεις Πιστοποίησης (B2 ή C2).
 5. Επισημαίνεται ότι για το Διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη καταχωρηθείσα χρονικά έγκυρη κατά τον όρο 5 συμμετοχή. Δεν επιτρέπονται υβριστικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά ήθη σχόλια.
 6. Με τη λήξη του Διαγωνισμού, αποδίδεται σε κάθε χρήστη ένας αύξων αριθμός ανάλογα με το χρόνο και τη σειρά προτεραιότητας, που έχει κάνει το πρώτο του COMMENT, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στον όρο 5. Στη συνέχεια, ακολουθεί αυτοματοποιημένη «κλήρωση» από το σύστημα της ιστοσελίδας random.org, βάσει των αριθμητικών στοιχείων, για να προκύψουν οι νικητές. Όσοι κληρωθούν χωρίς να έχουν κάνει τα αντίστοιχα LIKE και SHARE, αποκλείονται από τη διεκδίκηση του δώρου και τη θέση τους παίρνει ο επόμενος επιλαχών.
 1. (8.1.) Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020, στα Γραφεία της Esolnet Hellas παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της και Δικηγόρου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, μέσω σχετικής ανάρτησης, την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020.
  (8.2.) Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Esolnet Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.
 1. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν με σχετική ανάρτηση στο Facebook page της Esolnet Hellas.
 1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, οι νικητές θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Esolnet Hellas info@esolnethellas.gr για να δηλώσουν ξανά ποιο είναι το Επίπεδο Πιστοποίησης που τους ενδιαφέρει να λάβουν Υποτροφία. Συνημμένα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο. Επίσης θα πρέπει να μας ενημερώσουν για το ποιος είναι ο αύξοντας αριθμός στον οποίο κληρώθηκαν και το όνομα του προφίλ τους στο Facebook. Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, νικητές που δεν έχουν επικοινωνήσει με την Esolnet Hellas κατά τα ανωτέρω, θα χάσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δώρο τους.
 1. Σε κάθε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη ή αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του από το δώρο του Διαγωνισμού.
 1. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του Διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.
 1. Ο νικητής μετά την κλήρωση δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο άτομο την Υποτροφία που έχει κερδίσει.
 1. Ο νικητής, σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις LRN για το επίπεδο Β2 ή C2, δεν δικαιούται δωρεάν επανεξέταση. Η υποτροφία Πιστοποίησης Αγγλικών LRN ισχύει για 1 φορά.
 1. Η Esolnet Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.
 1. Η Esolnet Hellas διατηρεί το δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης κάθε σχετικού με το διαγωνισμό γεγονότος.
 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδεχομένως ανακύψει υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.
 1. Κάνοντας σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτόματα τους όρους του Διαγωνισμού.