• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ JUNE 2022 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ JUNE 2022 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων 800 533 Esolnet Hellas

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων LRN & Awards International Exams June 2022

Το πρόγραμμα των Γραπτών Εξετάσεων LRN & Awards International στις 4 Ιουνίου 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

LRN 4 Ιουνίου 2022
LRN Β1: 09.30-12.00
LRN C1: 09.00-12.00
LRN B2: 13.00-15.30
LRN C2: 17.00-20.15

AWARDS INTERNATIONAL 4 Ιουνίου 2022
LEVEL 1: 09.00-10.00
LEVEL 2: 09.00-10.00
LEVEL 3: 10.30-11.45
LEVEL A1: 14.00-16.00
LEVEL A2: 17.00-19.00

Το πρόγραμμα των Γραπτών Εξετάσεων LRN στις 25 Ιουνίου 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

LRN 25 Ιουνίου 2022
LRN Β1: 10.00-12.30
LRN B2: 10.00-12.30
LRN C1: 14.00-17.00
LRN C2: 14.00-17.15

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και τις ώρες Προφορικών Εξετάσεων θα βρείτε στο Δελτίο Υποψηφίου όταν θα γίνει διαθέσιμο