• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr


LRN ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)

LRN B1 JANUARY 2017

LRN B1 January 2017 Listening Section 1

LRN B1 January 2017 Listening Section 2

LRN B1 January 2017 Listening Section 3

SAMPLE PAPER

LRN B1 Sample Listening Section 1

LRN B1 Sample Listening Section 2

LRN B1 Sample Listening Section 3