• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr


LRN LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

LRN B2 JANUARY 2017

LRN B2 January 2017 Listening Section 1

LRN B2 January 2017 Listening Section 2

LRN B2 January 2017 Listening Section 3

SAMPLE PAPER

LRN B2 Sample Listening Section 1

LRN B2 Sample Listening Section 2

LRN B2 Sample Listening Section 3