• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr


LRN LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1)

LRN C1 JANUARY 2017

LRN C1 January 2017 Listening Section 1

LRN C1 January 2017 Listening Section 2

LRN C1 January 2017 Listening Section 3

SAMPLE PAPER

LRN C1 Sample Listening Section 1

LRN C1 Sample Listening Section 2

LRN C1 Sample Listening Section 3